امروز دوشنبه 11 اسفند 1399

سال خروس

10 / 10
از 1 کاربر

نام هر سال جدید به رسم ایران باستان به اسم حیوانی نام گذاری می شود . سال ۱۳۹۶ شمسی به سال خروس نامیده شده است.

خروس موجودی خیال باف است و دوست دارد همه از او تعریف و تمجید کنند. خروس به راحتی عقاید و افکار خود را بیان می کند و برای دفاع از گفته های خود تا مرز پرخاشگری و ستیزه جویی می رود. این طرز فکر و رفتار ناخوشایند خروس اطرافیانش را آزرده می سازد؛ ولی آنان با وقار تمام از این بی ادبی و گستاخی خروس چشم پوشی می کنند.و آن را ناشی از صراحت در گفتار و عادات عجیب او می دانند که البته سخت در اشتباهند، بی شک خروس صریح و صادق است و هر چه به فکرش برسد، به زبان می آورد؛ بی آن که نکته ای را از قلم بیندازد. اما باید گفت این صراحت خروس که صفت درونی اوست چندان پسندیده نیست و نوعی خودخواهی به حساب می آید؛ چرا که او اهمیتی برای احساسات دیگران قائل نیست و هرگز درک نمی کند که چرا باید برای دیگران ارزش قائل شود.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :