امروز سه شنبه 9 خرداد 1396

کیف سمیناری و فولدر تبلیغاتی

کیف سمیناری و فولدر تبلیغاتی

فولدرهای تبلیغاتی از جنس چرم،اشبالت و جیر میباشد که قابلیت حک لوگو و نام بر روی آن میباشد. این فولدر ها دارای اجزایی شامل‌ جای کارت،خودکار و کاغذ میباشد میتوانید از این وسیله برای عزیزان خود به عنوان یکه هدیه ی تبلیغاتی استفاده کنید. همایش ها و سمینار ها یکی از بهترین مکان های تبلیغات میباشد ، هدایای تبلیغاتی بسیاری را میتوان در این مواقع استفاده کرد ، یکی از بهترین هدایای تبلیغاتی کیف سمیناری میباشد .

فولدر تبلیغاتی BF-523 فولدر تبلیغاتی BF-523 قیمت: 16500 تومان
کیف سمیناری B-362 کیف سمیناری B-362 قیمت: 7300 تومان
کیف سمیناری B-357 کیف سمیناری B-357 قیمت: 6550 تومان
کیف سمیناری B-356 کیف سمیناری B-356 قیمت: 14000 تومان
کیف سمیناری B-355 کیف سمیناری B-355 قیمت: 18150 تومان
کیف سمیناری B-354 کیف سمیناری B-354 قیمت: 11500 تومان
فولدر تبلیغاتی BF-522 فولدر تبلیغاتی BF-522 قیمت: 9350 تومان
فولدر تبلیغاتی BF-521 فولدر تبلیغاتی BF-521 قیمت: 9350 تومان
فولدر تبلیغاتی BF-520 فولدر تبلیغاتی BF-520 قیمت: 9350 تومان
فولدر تبلیغاتی BF-519 فولدر تبلیغاتی BF-519 قیمت: 10670 تومان
فولدر تبلیغاتی BF-508 فولدر تبلیغاتی BF-508 قیمت: 8800 تومان
فولدر تبلیغاتی BF-507 فولدر تبلیغاتی BF-507 قیمت: 8470 تومان
فولدر تبلیغاتی BF-506 فولدر تبلیغاتی BF-506 قیمت: 9050 تومان
فولدر تبلیغاتی BF-503 فولدر تبلیغاتی BF-503 قیمت: 9680 تومان
فولدر تبلیغاتی BF-502 فولدر تبلیغاتی BF-502 قیمت: 9680 تومان
فولدر تبلیغاتی BF-500 فولدر تبلیغاتی BF-500 قیمت: 8800 تومان