امروز دوشنبه 29 آبان 1396

کیف سمیناری و فولدر تبلیغاتی

کیف سمیناری و فولدر تبلیغاتی

فولدرهای تبلیغاتی از جنس چرم،اشبالت و جیر می باشد که امکان حک لوگو و آرم بر روی آن وجود دارد. این فولدر ها دارای قسمت هایی شامل جای کارت،خودکار و کاغذ میباشد . همچنین کیف های تبلیغاتی نیز در هدایای تبلیغاتی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است . این هدیه های تبلیغاتی کالاهایی هستند که به عنوان یاد بود یا تبلیغ برند یک شرکت یا سازمان و یا صاحبان مشاغل به مشتریان داده می شودکه تاثیر زیادی در روابط تجاری خواهد داشت.

 

فولدر تبلیغاتی BF-524 فولدر تبلیغاتی BF-524 قیمت: 18150 تومان
فولدر تبلیغاتی BF-523 فولدر تبلیغاتی BF-523 قیمت: 19800 تومان
فولدر تبلیغاتی BF-522 فولدر تبلیغاتی BF-522 قیمت: 10230 تومان
فولدر تبلیغاتی BF-520 فولدر تبلیغاتی BF-520 قیمت: 10230 تومان
فولدر تبلیغاتی BF-519 فولدر تبلیغاتی BF-519 قیمت: 12100 تومان
فولدر تبلیغاتی BF-508 فولدر تبلیغاتی BF-508 قیمت: 10000 تومان
فولدر تبلیغاتی BF-507 فولدر تبلیغاتی BF-507 قیمت: 9350 تومان
فولدر تبلیغاتی BF-506 فولدر تبلیغاتی BF-506 قیمت: 9900 تومان
فولدر تبلیغاتی BF-503 فولدر تبلیغاتی BF-503 قیمت: 10670 تومان
فولدر تبلیغاتی BF-502 فولدر تبلیغاتی BF-502 قیمت: 10450 تومان
فولدر تبلیغاتی BF-500 فولدر تبلیغاتی BF-500 قیمت: 10120 تومان
کیف ساتن مگنتی B-354 کیف ساتن مگنتی B-354 قیمت: 12100 تومان
کیف طرح چرم BD-242 کیف طرح چرم BD-242 قیمت : 45.000 تومان
کیف چرم طبیعی CH-160 کیف چرم طبیعی CH-160 قیمت : 280.500 تومان
کیف چرم طبیعی CH-159 کیف چرم طبیعی CH-159 قیمت : 297.000 تومان
کیف چرم طبیعی CH-158 کیف چرم طبیعی CH-158 قیمت : 291.500 تومان
کیف چرم طبیعی CH-157 کیف چرم طبیعی CH-157 قیمت : 297.000 تومان
کیف چرم طبیعی CH-156 کیف چرم طبیعی CH-156 قیمت : 214.500 تومان
کیف چرم طبیعی CH-155 کیف چرم طبیعی CH-155 قیمت : 209.000 تومان
کیف چرم طبیعی CH-154 کیف چرم طبیعی CH-154 قیمت : 341.000 تومان
کیف چرم طبیعی CH-153 کیف چرم طبیعی CH-153 قیمت : 308.000 تومان
کیف چرم طبیعی CH-152 کیف چرم طبیعی CH-152 قیمت : 297.000 تومان
کیف چرم طبیعی CH-151 کیف چرم طبیعی CH-151 قیمت : 319.000 تومان
کیف چرم طبیعی CH-150 کیف چرم طبیعی CH-150 قیمت : 324.500 تومان
فولدر تبلیغاتی BF-521 فولدر تبلیغاتی BF-521 قیمت: 9300 تومان