امروز دوشنبه 5 تير 1396

کیف سمیناری و فولدر تبلیغاتی

کیف سمیناری و فولدر تبلیغاتی

فولدرهای تبلیغاتی از جنس چرم،اشبالت و جیر می باشد که امکان حک لوگو و آرم بر روی آن وجود دارد. این فولدر ها دارای قسمت هایی شامل جای کارت،خودکار و کاغذ میباشد . همچنین کیف های تبلیغاتی نیز در هدایای تبلیغاتی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است . این هدیه های تبلیغاتی کالاهایی هستند که به عنوان یاد بود یا تبلیغ برند یک شرکت یا سازمان و یا صاحبان مشاغل به مشتریان داده می شودکه تاثیر زیادی در روابط تجاری خواهد داشت.

 

فولدر تبلیغاتی BF-523 فولدر تبلیغاتی BF-523 قیمت: 16500 تومان
کیف سمیناری B-362 کیف سمیناری B-362 قیمت: 7300 تومان
کیف سمیناری B-357 کیف سمیناری B-357 قیمت: 6550 تومان
کیف سمیناری B-356 کیف سمیناری B-356 قیمت: 14000 تومان
کیف سمیناری B-355 کیف سمیناری B-355 قیمت: 18150 تومان
کیف سمیناری B-354 کیف سمیناری B-354 قیمت: 11500 تومان
فولدر تبلیغاتی BF-522 فولدر تبلیغاتی BF-522 قیمت: 9350 تومان
فولدر تبلیغاتی BF-521 فولدر تبلیغاتی BF-521 قیمت: 9350 تومان
فولدر تبلیغاتی BF-520 فولدر تبلیغاتی BF-520 قیمت: 9350 تومان
فولدر تبلیغاتی BF-519 فولدر تبلیغاتی BF-519 قیمت: 10670 تومان
فولدر تبلیغاتی BF-508 فولدر تبلیغاتی BF-508 قیمت: 8800 تومان
فولدر تبلیغاتی BF-507 فولدر تبلیغاتی BF-507 قیمت: 8470 تومان
فولدر تبلیغاتی BF-506 فولدر تبلیغاتی BF-506 قیمت: 9050 تومان
فولدر تبلیغاتی BF-503 فولدر تبلیغاتی BF-503 قیمت: 9680 تومان
فولدر تبلیغاتی BF-502 فولدر تبلیغاتی BF-502 قیمت: 9680 تومان
فولدر تبلیغاتی BF-500 فولدر تبلیغاتی BF-500 قیمت: 8800 تومان