امروز دوشنبه 29 آبان 1396

لیوان و فلاسک تبلیغاتی

لیوان و فلاسک تبلیغاتی

فلاسک تبلیغاتی مناسب هدیه دادن به رانندگان برای شرکت ها و موسسات تولیدی وسایل نقلیه و یا قطعات خودرو  می باشد.
لیوان تبلیغاتی برای استفاده از نوشیدنی های سرد وگرم با انواع طرح های مختلف و متنوع مناسب  هدیه به مشتریان جهت مصرف در سازمانها، شرکتهاو .... می باشد.

از جمله لیوان های تبلیغاتی قابل استفاده در محل کار،منزل و ماشین می توان به ماگ,فلاسک,لیوان و ... اشاره کرد.

لیوان تبلیغاتی 120 لیوان تبلیغاتی 120 قیمت: 3200 تومان
لیوان تبلیغاتی 121 لیوان تبلیغاتی 121 قیمت: 4000 تومان
لیوان تبلیغاتی 122 لیوان تبلیغاتی 122 قیمت: 3100 تومان
لیوان 123نشکن ABS لیوان 123نشکن ABS قیمت: 2000 تومان
لیوان 124Cنشکن ABS لیوان 124Cنشکن ABS قیمت : 1900 تومان
لیوان 124Aنشکن ABS لیوان 124Aنشکن ABS قیمت : 15500 تومان
لیوان تبلیغاتی 125 لیوان تبلیغاتی 125 قیمت : 2800 تومان
لیوان 126 Aنشکن ABS لیوان 126 Aنشکن ABS قیمت : 16500 تومان
لیوان 126 Bنشکن ABS لیوان 126 Bنشکن ABS قیمت : 2800 تومان
لیوان 126 C نشکن ABS لیوان 126 C نشکن ABS قیمت : 2100 تومان
لیوان 128نشکن ABS لیوان 128نشکن ABS قیمت : 2900 تومان
لیوان 127 نشکن ABS لیوان 127 نشکن ABS قیمت : 2900 تومان
فنجان تبلیغاتی - 400 فنجان تبلیغاتی - 400 قیمت: 11000 تومان
ست فلاکس تبلیغاتی 9401 ست فلاکس تبلیغاتی 9401 قیمت 107000 تومان
لیوان حرارتی تبلیغاتی ورونا 9051 لیوان حرارتی تبلیغاتی ورونا 9051 قیمت 10000 تومان (سفید) قیمت 13000 تومان (رنگی)