امروز شنبه 5 بهمن 1398

لیوان و فلاسک تبلیغاتی

لیوان و فلاسک تبلیغاتی

فلاسک تبلیغاتی مناسب هدیه دادن به رانندگان برای شرکت ها و موسسات تولیدی وسایل نقلیه و یا قطعات خودرو  می باشد.
لیوان تبلیغاتی برای استفاده از نوشیدنی های سرد وگرم با انواع طرح های مختلف و متنوع مناسب  هدیه به مشتریان جهت مصرف در سازمانها، شرکتهاو .... می باشد.

از جمله لیوان های تبلیغاتی قابل استفاده در محل کار،منزل و ماشین می توان به ماگ,فلاسک,لیوان و ... اشاره کرد.

لیوان 123نشکن ABS لیوان 123نشکن ABS قیمت: 3900 تومان
لیوان تبلیغاتی 122 لیوان تبلیغاتی 122 قیمت: 7400 تومان
لیوان 128نشکن ABS لیوان 128نشکن ABS قیمت : 4300 تومان
لیوان 127 نشکن ABS لیوان 127 نشکن ABS قیمت : 5600 تومان
لیوان تبلیغاتی 120 لیوان تبلیغاتی 120 قیمت: 7400 تومان
لیوان 126 Bنشکن ABS لیوان 126 Bنشکن ABS قیمت : 6000 تومان
لیوان 126 C نشکن ABS لیوان 126 C نشکن ABS قیمت : 4600 تومان
لیوان 126 Aنشکن ABS لیوان 126 Aنشکن ABS قیمت : 28000 تومان
لیوان 124Cنشکن ABS لیوان 124Cنشکن ABS قیمت : 3900 تومان
لیوان 124Aنشکن ABS لیوان 124Aنشکن ABS قیمت : 28000 تومان
ست فلاکس تبلیغاتی 9401 ست فلاکس تبلیغاتی 9401 قیمت 107000 تومان
لیوان تبلیغاتی 125 لیوان تبلیغاتی 125 قیمت : 3400 تومان
لیوان تبلیغاتی 121 لیوان تبلیغاتی 121 قیمت: 4000 تومان
فنجان تبلیغاتی - 400 فنجان تبلیغاتی - 400 قیمت: 11000 تومان