امروز دوشنبه 1 مهر 1398

قلم کراس

قلم کراس

کارخانه کراس در سال 1846 در Providence, Rhode Island تاسیس شد. این کارخانه از پیشگامان مداد مکانیکی مدرن در جهان است.
شرکت هدایای تبلیغاتی پارسیس، عرضه کننده انواع خودکار، روان نویس، خودنویس و ست های کراس است. کراس بعنوان یکی از بهترین برندهای لوازم التحریر در دنیا همواره کیفیت را سرلوحه تولیدات خود قرار داده است و از این رو ما نیز محصولات کراس را تحت عنوان هدایای تبلیغاتی به مشتریان خود عرضه می نماییم. 

قلم کراس Click قلم کراس Click قیمت : 350000 تومان
قلم کراس TECH3 قلم کراس TECH3 قیمت : 600000 تومان
خودنویس و خودکار کراس Calais خودنویس و خودکار کراس Calais قیمت جفتی : 1000000 تومان
خودنویس و خودکار کراس Aventura خودنویس و خودکار کراس Aventura قیمت جفتی : 800000 تومان
خودنویس و خودکار کراس Beverly خودنویس و خودکار کراس Beverly قیمت جفتی : 900000 تومان
خودنویس و خودکار کراس BAILY-D خودنویس و خودکار کراس BAILY-D قیمت جفتی : 1150000 تومان
خودنویس خودکار کراس BAILY-C خودنویس خودکار کراس BAILY-C قیمت جفتی : 1150000 تومان
خودنویس خودکار کراس BAILY-B خودنویس خودکار کراس BAILY-B قیمت جفتی : 1150000 تومان
خودنویس خودکار کراس BAILY-A خودنویس خودکار کراس BAILY-A قیمت جفتی : 1.500.000 تومان
خودکار و خودنویس کراس ATX-C خودکار و خودنویس کراس ATX-C   قیمت جفتی : 1300000 تومان  
خودکار و خودنویس کراس ATX-B خودکار و خودنویس کراس ATX-B   قیمت جفتی : 1300000 تومان  
خودکار و خودنویس کراس ATX-A خودکار و خودنویس کراس ATX-A قیمت جفتی : 1300000 تومان
خودنویس،خودکار کراس CENTURY II-D خودنویس،خودکار کراس CENTURY II-D قیمت جفتی : 2100000 تومان
خودکار و خودنویس کراس CENTURY II-B خودکار و خودنویس کراس CENTURY II-B قیمت جفتی : 2100000 تومان
خودکار و خودنویس کراس CENTURY II-A خودکار و خودنویس کراس CENTURY II-A قیمت جفتی : 6000000  تومان
خودکار و اتود کراس CENTURY Classic-C خودکار و اتود کراس CENTURY Classic-C قیمت جفتی : 1100000 تومان
خودکار کراس CENTURY Classic-B خودکار کراس CENTURY Classic-B قیمت : 600000 تومان
خودکار و اتود کراس CENTURY Classic-A خودکار و اتود کراس CENTURY Classic-A قیمت جفتی : 2.000.000 تومان
خودکار و خودنویس کراس Townsend-C خودکار و خودنویس کراس Townsend-C قیمت جفتی : 2.700.000 تومان
خودکار و خودنویس کراس Townsend-B خودکار و خودنویس کراس Townsend-B قیمت جفتی : 3.300.000 تومان
خودکار و خودنویس کراس Townsend-A خودکار و خودنویس کراس Townsend-A قیمت جفتی : 7.200.000 تومان
خودکار و خودنویس کراس PeerLess125 خودکار و خودنویس کراس PeerLess125 قیمت جفتی : 10.800.000 تومان
مغزی خودکار کراس مغزی خودکار کراس قیمت : 25.000 تومان
جوهر خودنویس Cross جوهر خودنویس Cross قیمت : 90.000 تومان
قلم کراس APOGEE قلم کراس APOGEE قیمت جفتی : 1.200.000 تومان
قلم کراس SAUVAGE قلم کراس SAUVAGE قیمت جفتی : 1.250.000 تومان