امروز سه شنبه 9 خرداد 1396

قلم کراس

قلم کراس
کارخانه کراس در سال 1846 در Providence , Rhode Island تاسیس شد . این شرکت از پیشگامان مداد مکانیکی مدرن در جهان است. خودنویس و خودکار , هدیه ی که به یادگار خواهد ماند . این مجموعه همراه با جعبه ای زیبا ارائه میگردد و دارای قابلیت چاپ لیزر بر روی بدنه میباشد. شما میتوانید این محصول را بعنوان یک خودنویس بسیار لوکس برای استفاده شخصی از درگاه تبلیغات ایران خریداری کرده و یا نام شرکت و لوگو خود را بر روی آن چاپ و بعنوان یک هدایای تبلیغاتی بسیار زیبا به مخاطبین خود هدیه دهید.

قلم کراس TOWNSEND-B قلم کراس TOWNSEND-B قیمت خودکار: 619200 تومان قیمت خودنویس: 504000 تومان قیمت جفتی: 1123200 تومان
قلم کراس TOWNSEND-A قلم کراس TOWNSEND-A قیمت خودنویس: 777600 تومان
قلم کراس TECH3 قلم کراس TECH3 قیمت خودکار: 230400 تومان
قلم کراس CENTURY II-D قلم کراس CENTURY II-D قیمت خودکار: 273600 تومان قیمت خودنویس: 504000 تومان قیمت سه تیکه: 777600 تومان
قلم کراس SAUVAGE قلم کراس SAUVAGE قیمت خودکار: 532800 تومان قیمت خودنویس: 979200 تومان قیمت جفتی: 1512000 تومان
قلم کراس CENTURY II-C قلم کراس CENTURY II-C قیمت خودنویس: 662400 تومان
قلم کراس CENTURY II-B قلم کراس CENTURY II-B قیمت خودکار: 230400 تومان قیمت خودنویس: 446400 تومان قیمت اتود: 230400 تومان قیمت سه تیکه: 676800 ...
قلم کراس CENTURY II-A قلم کراس CENTURY II-A قیمت خودکار: 302400 تومان قیمت خودنویس: 604800 تومان قیمت اتود: 302400 تومان قیمت سه تیکه: 907200 ...
قلم کراس CENTURY-C قلم کراس CENTURY-C قیمت خودکار: 187200 تومان قیمت اتود: 187200 تومان قیمت جفتی: 374400 تومان
قلم کراس CENTURY-B قلم کراس CENTURY-B قیمت خودکار: 252000 تومان قیمت اتود: 252000 تومان قیمت جفتی: 504000 تومان
قلم کراس CENTURY-A قلم کراس CENTURY-A قیمت خودکار: 403200 تومان قیمت اتود: 403200 تومان قیمت جفتی: 806400 تومان
قلم کراس ATX-C قلم کراس ATX-C قیمت خودکار: 259200 تومان قیمت خودنویس: 403200 تومان قیمت جفتی: 662400 تومان
قلم کراس ATX-B قلم کراس ATX-B قیمت خودکار: 259200 تومان قیمت خودنویس: 403200 تومان قیمت جفتی: 662400 تومان
قلم کراس ATX-A قلم کراس ATX-A قیمت خودکار: 259200 تومان قیمت خودنویس: 403200 تومان قیمت جفتی: 662400 تومان
قلم کراس APOGEE قلم کراس APOGEE قیمت خودکار: 460800 تومان قیمت خودنویس: 907200 تومان قیمت جفتی: 1368000 تومان