امروز دوشنبه 28 آبان 1397

قلم کراس

قلم کراس

کارخانه کراس در سال 1846 در Providence, Rhode Island تاسیس شد. این کارخانه از پیشگامان مداد مکانیکی مدرن در جهان است.
شرکت هدایای تبلیغاتی پارسیس، عرضه کننده انواع خودکار، روان نویس، خودنویس و ست های کراس است. کراس بعنوان یکی از بهترین برندهای لوازم التحریر در دنیا همواره کیفیت را سرلوحه تولیدات خود قرار داده است و از این رو ما نیز محصولات کراس را تحت عنوان هدایای تبلیغاتی به مشتریان خود عرضه می نماییم. 

قلم کراس TECH3 قلم کراس TECH3 قیمت : 280.000 تومان
خودنویس و خودکار کراس Calais خودنویس و خودکار کراس Calais قیمت جفتی : 495.000 تومان
خودنویس و خودکار کراس BAILY-D خودنویس و خودکار کراس BAILY-D قیمت جفتی : 600.000 تومان
خودنویس خودکار کراس BAILY-C خودنویس خودکار کراس BAILY-C قیمت جفتی : 600.000 تومان
خودنویس خودکار کراس BAILY-B خودنویس خودکار کراس BAILY-B قیمت جفتی : 600.000 تومان
خودنویس خودکار کراس BAILY-A خودنویس خودکار کراس BAILY-A قیمت جفتی : 720.000 تومان
خودکار و خودنویس کراس ATX-A خودکار و خودنویس کراس ATX-A قیمت جفتی : 850.000 تومان
خودکار و خودنویس کراس ATX-B خودکار و خودنویس کراس ATX-B قیمت جفتی : 850.000 تومان
خودکار و خودنویس کراس ATX-C خودکار و خودنویس کراس ATX-C قیمت جفتی : 850.000 تومان
خودکار و اتود کراس CENTURY Classic-D خودکار و اتود کراس CENTURY Classic-D قیمت جفتی : 440.000 تومان
خودنویس،خودکار کراس CENTURY II-D خودنویس،خودکار کراس CENTURY II-D قیمت جفتی : 1.250.000 تومان
خودکار و خودنویس کراس CENTURY II-B خودکار و خودنویس کراس CENTURY II-B قیمت جفتی : 1.250.000 تومان
خودکار و خودنویس کراس CENTURY II-A خودکار و خودنویس کراس CENTURY II-A قیمت جفتی : 3.050.000  تومان
خودکار و اتود کراس CENTURY Classic-C خودکار و اتود کراس CENTURY Classic-C قیمت جفتی : 600.000 تومان
خودنویس خودکار کراس CENTURY Classic-B خودنویس خودکار کراس CENTURY Classic-B قیمت جفتی : 300.000 تومان
خودکار و اتود کراس CENTURY Classic-A خودکار و اتود کراس CENTURY Classic-A قیمت جفتی : 1.000.000 تومان
خودکار و خودنویس کراس Townsend-C خودکار و خودنویس کراس Townsend-C قیمت جفتی : 1.600.000 تومان
خودکار و خودنویس کراس Townsend-B خودکار و خودنویس کراس Townsend-B قیمت جفتی : 1.950.000 تومان
خودکار و خودنویس کراس Townsend-A خودکار و خودنویس کراس Townsend-A قیمت جفتی : 4.300.000 تومان
خودکار و خودنویس کراس PeerLess125 خودکار و خودنویس کراس PeerLess125 قیمت جفتی : 5.250.000 تومان
قلم کراس Click قلم کراس Click قیمت : 165.000 تومان
خودنویس و خودکار کراس Aventura خودنویس و خودکار کراس Aventura قیمت جفتی : 470.000 تومان
خودنویس و خودکار کراس Beverly خودنویس و خودکار کراس Beverly قیمت جفتی : 470.000 تومان
مغزی خودکار کراس مغزی خودکار کراس قیمت : 25.000 تومان
جوهر خودنویس Cross جوهر خودنویس Cross قیمت : 90.000 تومان
قلم کراس APOGEE قلم کراس APOGEE قیمت جفتی : 1.200.000 تومان
قلم کراس SAUVAGE قلم کراس SAUVAGE قیمت جفتی : 1.250.000 تومان