امروز دوشنبه 29 آبان 1396

قلم های پیرگاردین PIERRE CARDIN

قلم های پیرگاردین PIERRE CARDIN

قلم های پیر کاردین ترکیبی از کیفیت عالی و زیبایی بدون قید و شرط است.کیفیت بی نظیر جهانی، طراحی زیبا و دیگر خصوصیات این برند ، آن را تبدیل به یک همراه ارزشمند با عمری طولانی کرده است.برند پیر کاردین ترکیبی از طراحی و برتری است.

خودکار پیرکاردین Opera خودکار پیرکاردین Opera قیمت : 80.000 تومان
خودکار پیرکاردین Aaron خودکار پیرکاردین Aaron قیمت : 80.000 تومان
خودکار پیرکاردین Bolossom خودکار پیرکاردین Bolossom قیمت : 80.000 تومان
خودنویس پیرکاردین Pluto خودنویس پیرکاردین Pluto قیمت : 100.000 تومان
خودنویس پیرکاردین Mercury خودنویس پیرکاردین Mercury قیمت : 80.000 تومان
خودنویس و خودکار پیرکاردین Me 2 خودنویس و خودکار پیرکاردین Me 2 قیمت جفتی : 125.000 تومان
خودنویس و خودکار پیرکاردین Leo خودنویس و خودکار پیرکاردین Leo قیمت جفتی : 120.000 تومان
خودنویس و خودکار پیرکاردین Libra خودنویس و خودکار پیرکاردین Libra قیمت جفتی : 170.000 تومان
خودنویس و خودکار پیرکاردین WISDOM خودنویس و خودکار پیرکاردین WISDOM قیمت جفتی : 280.000 تومان
خودنویس پیرکاردین TheOne خودنویس پیرکاردین TheOne قیمت : 300.000 تومان