امروز دوشنبه 28 آبان 1397

قلم های پیرگاردین PIERRE CARDIN

قلم پیرکاردین PIERRE CARDIN

قلم پیرکاردین ترکیبی از کیفیت عالی و زیبایی بدون قید و شرط است.کیفیت بی نظیر جهانی، طراحی زیبا و دیگر خصوصیات این برند ، آن را تبدیل به یک همراه ارزشمند با عمری طولانی کرده است.برند پیرکاردین ترکیبی از طراحی و برتری است.

خودنویس پیرکاردین Pluto خودنویس پیرکاردین Pluto قیمت : 110.000 تومان
خودنویس و خودکار پیرکاردین Me 2 خودنویس و خودکار پیرکاردین Me 2 قیمت جفتی : 220.000 تومان
خودنویس و خودکار پیرکاردین Leo خودنویس و خودکار پیرکاردین Leo قیمت جفتی : 260.000 تومان
خودنویس پیرکاردین TheOne خودنویس پیرکاردین TheOne قیمت : 600.000 تومان
خودکار پیرکاردین Opera خودکار پیرکاردین Opera قیمت : 115.000 تومان
خودکار پیرکاردین Aaron خودکار پیرکاردین Aaron قیمت : 115.000 تومان
خودکار پیرکاردین Bolossom خودکار پیرکاردین Bolossom قیمت : 115.000 تومان
خودنویس پیرکاردین Mercury خودنویس پیرکاردین Mercury قیمت : 96.000 تومان
خودنویس و خودکار پیرکاردین Libra خودنویس و خودکار پیرکاردین Libra قیمت جفتی : 240.000 تومان
خودنویس و خودکار پیرکاردین WISDOM خودنویس و خودکار پیرکاردین WISDOM قیمت جفتی : 336.000 تومان