امروز جمعه 15 فروردين 1399

قلم های پیرگاردین PIERRE CARDIN

قلم پیرکاردین PIERRE CARDIN

قلم پیرکاردین ترکیبی از کیفیت عالی و زیبایی بدون قید و شرط است.کیفیت بی نظیر جهانی، طراحی زیبا و دیگر خصوصیات این برند ، آن را تبدیل به یک همراه ارزشمند با عمری طولانی کرده است.برند پیرکاردین ترکیبی از طراحی و برتری است.

خودکار پیرکاردین Opera خودکار پیرکاردین Opera قیمت : 200000 تومان
خودکار پیرکاردین Aaron خودکار پیرکاردین Aaron قیمت : 200000 تومان
خودکار پیرکاردین Bolossom خودکار پیرکاردین Bolossom قیمت : 190.000 تومان
خودنویس پیرکاردین Pluto خودنویس پیرکاردین Pluto قیمت : 180000 تومان
خودنویس پیرکاردین Mercury خودنویس پیرکاردین Mercury قیمت : 140000 تومان
خودنویس و خودکار پیرکاردین Me 2 خودنویس و خودکار پیرکاردین Me 2 قیمت جفتی : 370000 تومان
خودنویس و خودکار پیرکاردین Leo خودنویس و خودکار پیرکاردین Leo قیمت جفتی : 440000 تومان
خودنویس و خودکار پیرکاردین Libra خودنویس و خودکار پیرکاردین Libra قیمت جفتی : 420000 تومان
خودنویس پیرکاردین TheOne خودنویس پیرکاردین TheOne قیمت : 950000 تومان