امروز دوشنبه 11 اسفند 1399

قلم های پیرگاردین PIERRE CARDIN

قلم پیرکاردین PIERRE CARDIN

قلم پیرکاردین ترکیبی از کیفیت عالی و زیبایی بدون قید و شرط است.کیفیت بی نظیر جهانی، طراحی زیبا و دیگر خصوصیات این برند ، آن را تبدیل به یک همراه ارزشمند با عمری طولانی کرده است.برند پیرکاردین ترکیبی از طراحی و برتری است.

خودکار تبلیغاتی rex خودکار تبلیغاتی rex قیمت : 300.000 تومان
خودکار تبلیغاتی Poesie خودکار تبلیغاتی Poesie قیمت : 500.000 تومان
خودکار پیرکاردین Opera خودکار پیرکاردین Opera قیمت : 300000 تومان
خودکار پیرکاردین Aaron خودکار پیرکاردین Aaron قیمت : 300000 تومان
خودکار پیرکاردین Bolossom خودکار پیرکاردین Bolossom قیمت : 350.000 تومان
خودنویس و خودکار پیرکاردین Leo خودنویس و خودکار پیرکاردین Leo قیمت جفتی : 700000 تومان
خودنویس و خودکار پیرکاردین Libra خودنویس و خودکار پیرکاردین Libra قیمت جفتی : 800000 تومان
خودنویس پیرکاردین TheOne خودنویس پیرکاردین TheOne قیمت : 1500000 تومان
خودنویس پیرکاردین Pluto خودنویس پیرکاردین Pluto قیمت : 180000 تومان
خودنویس پیرکاردین Mercury خودنویس پیرکاردین Mercury قیمت : 140000 تومان
خودنویس و خودکار پیرکاردین Me 2 خودنویس و خودکار پیرکاردین Me 2 قیمت جفتی : 370000 تومان