امروز جمعه 15 فروردين 1399

قلم های فروور FOREVER

قلم های فروور FOREVER

این قلم نه خودکار است و نه مداد و  سال‌های سال با این قلم نوشت بدون آنکه به جوهر احتیاج داشته باشد و یا نوک قلم مثل مداد تراشیده شود. ویژگی خاص این قلم در نوک آن نهفته است که به نام تجاریEthergraph توسط شرکت Napkin به بازار جهانی معرفی شده است. این نوک با علم نانو تکنولوژی و توسط دانشگاه ناپولی ایتالیا اختراع شده و روی کاغذ اثری همچون مداد دارد با این تفاوت که اصلا پاک نمی‌شود و سال‌ها طول می کشد این نوک تمام شود.

قلم PF ONE قلم PF ONE قیمت : 1500000 تومان
قلم PININFARINA SPACE قلم PININFARINA SPACE قیمت : 450000 تومان
قلم Pininfarina Aero قلم Pininfarina Aero قیمت : 1650000 تومان
قلم pininf arina cambiano قلم pininf arina cambiano قیمت: 1300000 تومان
قلم ماندگار codex قلم ماندگار codex قیمت : 8400000 تومان
قلم Primina قلم Primina قیمت: 330000 تومان
قلم Prima قلم Prima قیمت : 450000 تومان
قلم Cuban With Base قلم Cuban With Base قیمت : 550000 تومان
قلم Cuban قلم Cuban قیمت : 450000 تومان
قلم clip قلم clip قیمت: 330000 تومان