امروز دوشنبه 29 آبان 1396

فلش تبلیغاتی

فلش تبلیغاتی

فلش مموری تبلیغاتی به شکل محصول و یا آرم شما در ظرفیت های متفاوت از پر طرفدار ترین هدایای تبلیغاتی به حساب می آید. نوع دیگر فلش مموری تبلیغاتی فلش مموری کارتی می باشد که شما قابلیت چاپ انواع تصاویر تبلیغاتی خود را خواهید داشت و بدنه پی وی سی وسیع آن بهترین مکان برای تبلیغات شما به حساب می آید.در مورد فلش مموری های تبلیغاتی، نوع چیپ ست (برند) و کیفیت و حافظه ی مموری های استفاده شده در آن بسیار مهم می باشد و تاثیر مستقیم بر قیمت محصولات دارد.

فلش مموری 16 گیگ P-1004 فلش مموری 16 گیگ P-1004 قیمت: 30000 تومان
فلش مموری 16 گیگ L-022 فلش مموری 16 گیگ L-022 قیمت: 30000 تومان
فلش مموری 16 گیگ L-030 فلش مموری 16 گیگ L-030 قیمت: 30000 تومان
فلش مموری 16 گیگ M-991 فلش مموری 16 گیگ M-991 قیمت: 30000 تومان
فلش مموری 8 گیگ K-2234 فلش مموری 8 گیگ K-2234 قیمت: 24200 تومان
فلش مموری 8 گیگ K-2233 فلش مموری 8 گیگ K-2233 قیمت: 24200 تومان
فلش مموری 8 گیگ K-2232 فلش مموری 8 گیگ K-2232 قیمت: 24200 تومان
فلش مموری 8 گیگ K-2231 فلش مموری 8 گیگ K-2231 قیمت: 24200 تومان
فلش تبلیغاتی - کارتی فلش تبلیغاتی - کارتی قیمت: 16000 تومان
فلش تبلیغاتی - OTG فلش تبلیغاتی - OTG قیمت: 19000 تومان
فلش تبلیغاتی - hp 210 فلش تبلیغاتی -  hp 210 قیمت: 17000 تومان
فلش تبلیغاتی - hp 222 فلش تبلیغاتی -  hp 222 قیمت: 17000 تومان
فلش تبلیغاتی - hp 215 فلش تبلیغاتی - hp 215 قیمت: 17500 تومان
فلش تبلیغاتی - hp 225 فلش تبلیغاتی - hp 225 قیمت: 18500 تومان
فلش تبلیغاتی - hp 250 فلش تبلیغاتی - hp 250 قیمت: 19000 تومان
فلش تبلیغاتی - hp 285 فلش تبلیغاتی - hp 285 قیمت: 19000 تومان
فلش تبلیغاتی - hp 251 فلش تبلیغاتی - hp 251 قیمت: 19000 تومان
فلش تبلیغاتی - hp 223 فلش تبلیغاتی - hp 223 قیمت: 49000 تومان
فلش تبلیغاتی - hp 715 فلش تبلیغاتی - hp 715 قیمت: 21000 تومان
فلش تبلیغاتی otg - hp 510 فلش تبلیغاتی  otg - hp 510 قیمت: 25500 تومان
فلش تبلیغاتی - mini m1 فلش تبلیغاتی - mini m1 قیمت: 16000 تومان
فلش تبلیغاتی - hp gold hook فلش تبلیغاتی - hp  gold hook قیمت: 24000 تومان
فلش تبلیغاتی - کارتی فلش تبلیغاتی - کارتی قیمت: 19000 تومان
فلش تبلیغاتی - OTG فلش تبلیغاتی - OTG قیمت: 19000 تومان