امروز پنجشنبه 28 دي 1396

سررسید و سالنامه

سررسید و سالنامه

در اواخر سال،اکثر شرکت ها و ارگان ها و مشاغل درتکاپوی خرید سررسید و چاپ سررسید  می باشند.هدایای تبلیغاتی پارسیس در سال جاری نیز، طبق روال هرسال سررسید ۹۷ را در مدل ها و ابعاد مختلف بصورت انبوه تولید کرده است.

یکی از بهترین روش های تبلیغ  کالا و یا خدمات شما چاپ سررسید می باشد.سررسید ها در مدل های گوناگون با قیمت های مختلف  به فروش میرسند. شرکت هدایای تبلیغاتی پارسیس شما را در خرید سررسید ۹۷ یاری میدهد. با ما همراه باشید…
مجموعه چاپگران سررسید ۹۷  را در مدل های مختلفی تولید کرده  است .چاپ روی سررسید  نسبت به جلد سررسید متغیر است. و باتوجه به نوع جلد سررسید ،نوع چاپ مشخص میشود.
سررسید ۹۷ جلد چرمی :
این جنس سررسید که هرساله جز تولیدات این مجموعه می باشند از پرطرفدار ترین نوع سررسید است.جلد چرمی خود شامل چرم مصنوعی،چرم مرغوب،چرم اشبالت و چرم ترمو  و جیر می باشد.
چاپخانه پارسیس مجهز به دستگاه های چاپ طلاکوب،سیلک،داغکوب و لیزر می باشد کار شما را در سفارش سررسید  آسان کرده است. معمولا بررروی سررسید جلد چرمی متن یا لوگو بصورت چاپ داغکوب یا   چاپ لیزر انجام میشود. همچنین میتوانید برای زیبایی بهتر بجای چاپ روی جلد سررسید، نام و لوگو خود را برروی پلاک بصورت اختصاصی زده و برروی سررسید قرار دهید.

تقویم گلاسه 5 رنگ کد 41 تقویم گلاسه 5 رنگ کد 41 قیمت : 2050 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 1 سررسید تبلیغاتی کد 1 قیمت : 165500 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 2 سررسید تبلیغاتی کد 2 قیمت : 96500 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 3 سررسید تبلیغاتی کد 3 قیمت : 160500 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 4 سررسید تبلیغاتی کد 4 قیمت : 158500 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 5 سررسید تبلیغاتی کد 5 قیمت : 80500 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 6 سررسید تبلیغاتی کد 6 قیمت : 47500 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 7 سررسید تبلیغاتی کد 7 قیمت : 26500 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 8 سررسید تبلیغاتی کد 8 قیمت : 26300 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 9 سررسید تبلیغاتی کد 9 قیمت : 44500 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 10 سررسید تبلیغاتی کد 10 قیمت : 44500 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 11 سررسید تبلیغاتی کد 11 قیمت : 44500 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 12 سررسید تبلیغاتی کد 12 قیمت : 22000 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 13 سررسید تبلیغاتی کد 13 قیمت : 21500 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 14 سررسید تبلیغاتی کد 14 قیمت : 22000 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 16 سررسید تبلیغاتی کد 16 قیمت : 12400 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 17 سررسید تبلیغاتی کد 17 قیمت : 18300 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 18 سررسید تبلیغاتی کد 18 قیمت : 12000 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 19 سررسید تبلیغاتی کد 19 قیمت : 12000 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 20 سررسید تبلیغاتی کد 20 قیمت : 12000 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 21 سررسید تبلیغاتی کد 21 قیمت : 13000 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 22 سررسید تبلیغاتی کد 22 قیمت : 14000 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 23 سررسید تبلیغاتی کد 23 قیمت : 14000 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 24 سررسید تبلیغاتی کد 24 قیمت : 18300 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 25 سررسید تبلیغاتی کد 25 قیمت : 14000 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 26 سررسید تبلیغاتی کد 26 قیمت : 18300 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 27 سررسید تبلیغاتی کد 27 قیمت : 19000 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 28 سررسید تبلیغاتی کد 28 قیمت : 18500 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 29 سررسید تبلیغاتی کد 29 قیمت : 19500 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 30 سررسید تبلیغاتی کد 30 قیمت : 18800 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 31 سررسید تبلیغاتی کد 31 قیمت : 18800 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 32 سررسید تبلیغاتی کد 32 قیمت : 13300 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 33 سررسید تبلیغاتی کد 33 قیمت : 14000 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 34 سررسید تبلیغاتی کد 34 قیمت : 17000 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 35 سررسید تبلیغاتی کد 35 قیمت : 12000 تومان