امروز دوشنبه 28 آبان 1397

سررسید و سالنامه

سررسید و سالنامه

در اواخر سال،اکثر شرکت ها و ارگان ها و مشاغل درتکاپوی خرید سررسید و چاپ سررسید  می باشند.هدایای تبلیغاتی پارسیس در سال جاری نیز، طبق روال هرسال سررسید ۹۷ را در مدل ها و ابعاد مختلف بصورت انبوه تولید کرده است.

یکی از بهترین روش های تبلیغ  کالا و یا خدمات شما چاپ سررسید می باشد.سررسید ها در مدل های گوناگون با قیمت های مختلف  به فروش میرسند. شرکت هدایای تبلیغاتی پارسیس شما را در خرید سررسید ۹۷ یاری میدهد. با ما همراه باشید…
مجموعه چاپگران سررسید ۹۷  را در مدل های مختلفی تولید کرده  است .چاپ روی سررسید  نسبت به جلد سررسید متغیر است. و باتوجه به نوع جلد سررسید ،نوع چاپ مشخص میشود.
سررسید ۹۷ جلد چرمی :
این جنس سررسید که هرساله جز تولیدات این مجموعه می باشند از پرطرفدار ترین نوع سررسید است.جلد چرمی خود شامل چرم مصنوعی،چرم مرغوب،چرم اشبالت و چرم ترمو  و جیر می باشد.
چاپخانه پارسیس مجهز به دستگاه های چاپ طلاکوب،سیلک،داغکوب و لیزر می باشد کار شما را در سفارش سررسید  آسان کرده است. معمولا بررروی سررسید جلد چرمی متن یا لوگو بصورت چاپ داغکوب یا   چاپ لیزر انجام میشود. همچنین میتوانید برای زیبایی بهتر بجای چاپ روی جلد سررسید، نام و لوگو خود را برروی پلاک بصورت اختصاصی زده و برروی سررسید قرار دهید.

سالنامه رقعی کد 97413 سالنامه رقعی کد 97413 قیمت : 14900 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 5 سررسید تبلیغاتی کد 5 قیمت : 80500 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 6 سررسید تبلیغاتی کد 6 قیمت : 47500 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 7 سررسید تبلیغاتی کد 7 قیمت : 26500 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 8 سررسید تبلیغاتی کد 8 قیمت : 26300 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 9 سررسید تبلیغاتی کد 9 قیمت : 44500 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 10 سررسید تبلیغاتی کد 10 قیمت : 44500 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 11 سررسید تبلیغاتی کد 11 قیمت : 44500 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 12 سررسید تبلیغاتی کد 12 قیمت : 22000 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 13 سررسید تبلیغاتی کد 13 قیمت : 21500 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 14 سررسید تبلیغاتی کد 14 قیمت : 22000 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 16 سررسید تبلیغاتی کد 16 قیمت : 12400 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 17 سررسید تبلیغاتی کد 17 قیمت : 18300 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 18 سررسید تبلیغاتی کد 18 قیمت : 12000 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 19 سررسید تبلیغاتی کد 19 قیمت : 12000 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 20 سررسید تبلیغاتی کد 20 قیمت : 12000 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 21 سررسید تبلیغاتی کد 21 قیمت : 13000 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 22 سررسید تبلیغاتی کد 22 قیمت : 14000 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 23 سررسید تبلیغاتی کد 23 قیمت : 14000 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 24 سررسید تبلیغاتی کد 24 قیمت : 18300 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 25 سررسید تبلیغاتی کد 25 قیمت : 14000 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 26 سررسید تبلیغاتی کد 26 قیمت : 18300 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 27 سررسید تبلیغاتی کد 27 قیمت : 19000 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 28 سررسید تبلیغاتی کد 28 قیمت : 18500 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 29 سررسید تبلیغاتی کد 29 قیمت : 19500 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 30 سررسید تبلیغاتی کد 30 قیمت : 18800 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 31 سررسید تبلیغاتی کد 31 قیمت : 18800 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 32 سررسید تبلیغاتی کد 32 قیمت : 13300 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 33 سررسید تبلیغاتی کد 33 قیمت : 14000 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 34 سررسید تبلیغاتی کد 34 قیمت : 17000 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 35 سررسید تبلیغاتی کد 35 قیمت : 12000 تومان
سالنامه پالتویی کد 131 سالنامه پالتویی کد 131 قیمت : 9700 تومان
سالنامه پالتویی کد 130 سالنامه پالتویی کد 130 قیمت : 9200 تومان
سالنامه وزیری کد 128 سالنامه وزیری کد 128 قیمت : 16400 تومان
سالنامه اروپایی کد 127 سالنامه اروپایی کد 127 قیمت : 16900 تومان
سالنامه اروپایی کد 126 سالنامه اروپایی کد 126 قیمت : 17200 تومان
سالنامه اروپایی کد 125 سالنامه اروپایی کد 125 قیمت : 18800 تومان
سالنامه اروپایی کد 124 سالنامه اروپایی کد 124 قیمت : 19900 تومان
سالنامه رقعی کد 123 سالنامه رقعی کد 123 قیمت : 20200 تومان
سالنامه رقعی کد 122 سالنامه رقعی کد 122 قیمت : 18900 تومان
سالنامه رقعی کد 121 سالنامه رقعی کد 121 قیمت : 18200 تومان
سالنامه وزیری کد 120 سالنامه وزیری کد 120 قیمت : 22500 تومان
سالنامه وزیری کد 119 سالنامه وزیری کد 119 قیمت : 19500 تومان
سالنامه وزیری کد 118 سالنامه وزیری کد 118 قیمت : 19200 تومان
سالنامه وزیری کد 117 سالنامه وزیری کد 117 قیمت : 20300 تومان
سالنامه وزیری کد 116 سالنامه وزیری کد 116 قیمت : 20800 تومان
سالنامه وزیری کد 115 سالنامه وزیری کد 115 قیمت : 22800 تومان
سالنامه رقعی کد 97408 سالنامه رقعی کد 97408 قیمت : 15900 تومان
سالنامه رقعی کد 97409 سالنامه رقعی کد 97409 قیمت : 17900 تومان
سالنامه رقعی کد 97407 سالنامه رقعی کد 97407 قیمت : 15900 تومان
سالنامه رقعی کد 97406 سالنامه رقعی کد 97406 قیمت : 15900 تومان
سالنامه رقعی کد 97405 سالنامه رقعی کد 97405 قیمت : 15900 تومان
سالنامه رقعی کد 97404 سالنامه رقعی کد 97404 قیمت : 15900 تومان
سالنامه رقعی کد 97403 سالنامه رقعی کد 97403 قیمت : 13900 تومان
سالنامه رقعی کد 97402 سالنامه رقعی کد 97402 قیمت : 15900 تومان
سالنامه رقعی کد 97401 سالنامه رقعی کد 97401 قیمت : 16900 تومان
سالنامه وزیری کد 97313 سالنامه وزیری کد 97313 قیمت : 15900 تومان
سالنامه وزیری کد 97309 سالنامه وزیری کد 97309 قیمت : 19900 تومان
سالنامه وزیری کد 97308 سالنامه وزیری کد 97308 قیمت : 14900 تومان
سالنامه وزیری کد 97306 سالنامه وزیری کد 97306 قیمت : 19900 تومان
سالنامه وزیری کد 97305 سالنامه وزیری کد 97305 قیمت : 19900 تومان
سالنامه وزیری کد 97304 سالنامه وزیری کد 97304 قیمت : 18900 تومان
سالنامه وزیری کد 97303 سالنامه وزیری کد 97303 قیمت : 16900 تومان
سالنامه وزیری کد 97302 سالنامه وزیری کد 97302 قیمت : 17900 تومان
سالنامه وزیری کد 97301 سالنامه وزیری کد 97301 قیمت : 15900 تومان
سالنامه وزیری کد 97213 سالنامه وزیری کد 97213 قیمت : 15900 تومان
سالنامه وزیری کد 97208 سالنامه وزیری کد 97208 قیمت : 17900 تومان
سالنامه وزیری کد 97206 سالنامه وزیری کد 97206 قیمت : 18900 تومان
سالنامه وزیری کد 97203 سالنامه وزیری کد 97203 قیمت : 17900 تومان
سالنامه وزیری کد 97202 سالنامه وزیری کد 97202 قیمت : 18900 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 1 سررسید تبلیغاتی کد 1 قیمت : 165500 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 2 سررسید تبلیغاتی کد 2 قیمت : 96500 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 3 سررسید تبلیغاتی کد 3 قیمت : 160500 تومان
سررسید تبلیغاتی کد 4 سررسید تبلیغاتی کد 4 قیمت : 158500 تومان
ست مدیریتی نارون کد 113 ست مدیریتی نارون کد 113 قیمت : 43000 تومان
ست مدیریتی سانا کد 112 ست مدیریتی سانا کد 112 قیمت : 79000 تومان
ست مدیریتی باران کد 111 ست مدیریتی باران کد 111 قیمت : 86000 تومان
ست مدیریتی برکه کد 110 ست مدیریتی برکه کد 110 قیمت : 116000 تومان
تقویم گلاسه 5 رنگ کد 41 تقویم گلاسه 5 رنگ کد 41 قیمت : 2050 تومان