امروز دوشنبه 1 مهر 1398

جاکارتی و جلد مدارک تبلیغاتی

جاکارتی و جلد مدارک تبلیغاتی

جاکارتی تبلیغاتی نوع دیگری از هدایای تبلیغاتی ارزشمند می باشد که معمولا جهت نگهداری و حمل کارت ویزیت و کارتهای اعتباری مورد استفاده قرار می گیرد و از لحاظ قیمت و اثر گذاری تبلیغاتی در جایگاه نسبتا بالایی قرار دارد.

جاکارتی تبلیغاتی J-891 جاکارتی تبلیغاتی J-891 قیمت: 7000 تومان
جاکارتی تبلیغاتی J-890 جاکارتی تبلیغاتی J-890 قیمت: 7000 تومان
جلد طلق بدنه J-854 جلد طلق بدنه J-854 قیمت: 250 تومان
جلد عابربانک J-859 جلد عابربانک J-859 قیمت: 1400 تومان
جلد عابربانک J-852 جلد عابربانک J-852 قیمت: 350 تومان
جلد بیمه بدنه J-851 جلد بیمه بدنه J-851 قیمت: 1500 تومان
جلد کویری ساده J-853 جلد کویری ساده J-853 قیمت: 670 تومان
جاکارتی تبلیغاتی 2-147 جاکارتی تبلیغاتی 2-147 قیمت : 8500 تومان
جاکارتی تبلیغاتی 235 جاکارتی تبلیغاتی 235 قیمت : 8000 تومان
جاکارتی تبلیغاتی BC370 جاکارتی تبلیغاتی BC370 قیمت: 7500 تومان
جاکارتی تبلیغاتی T010 جاکارتی تبلیغاتی T010 قیمت: 3300 تومان
جاکارتی تبلیغاتی M0099 جاکارتی تبلیغاتی M0099 قیمت: 6500 تومان