امروز دوشنبه 11 اسفند 1399

جاکارتی و جلد مدارک تبلیغاتی

جاکارتی و جلد مدارک تبلیغاتی

جاکارتی تبلیغاتی نوع دیگری از هدایای تبلیغاتی ارزشمند می باشد که معمولا جهت نگهداری و حمل کارت ویزیت و کارتهای اعتباری مورد استفاده قرار می گیرد و از لحاظ قیمت و اثر گذاری تبلیغاتی در جایگاه نسبتا بالایی قرار دارد.

جاکارتی تبلیغاتی J-891 جاکارتی تبلیغاتی J-891 قیمت: 9500 تومان
جاکارتی تبلیغاتی J-890 جاکارتی تبلیغاتی J-890 قیمت: 9500 تومان
جا کارتی تبلیغاتی J-888 جا کارتی تبلیغاتی J-888 قیمت: 10000 تومان
جلد طلق بدنه J-854 جلد طلق بدنه J-854 قیمت: 280 تومان
جلد کویری ساده J-853 جلد کویری ساده J-853 قیمت: 1200 تومان
جلد عابربانک J-852 جلد عابربانک J-852 قیمت: 400 تومان
جلد بیمه بدنه J-851 جلد بیمه بدنه J-851 قیمت: 1700 تومان
جاکارتی تبلیغاتی 2-147 جاکارتی تبلیغاتی 2-147 قیمت : 8500 تومان
جاکارتی تبلیغاتی 235 جاکارتی تبلیغاتی 235 قیمت : 8000 تومان
جاکارتی تبلیغاتی BC370 جاکارتی تبلیغاتی BC370 قیمت: 7500 تومان
جاکارتی تبلیغاتی T010 جاکارتی تبلیغاتی T010 قیمت: 3300 تومان
جاکارتی تبلیغاتی M0099 جاکارتی تبلیغاتی M0099 قیمت: 6500 تومان