امروز دوشنبه 5 تير 1396

جاکارتی و جلد مدارک تبلیغاتی

جاکارتی و جلد مدارک تبلیغاتی

جاکارتی تبلیغاتی نوع دیگری از هدایای تبلیغاتی ارزشمند می باشد که معمولا جهت نگهداری و حمل کارت ویزیت و کارتهای اعتباری مورد استفاده قرار می گیرد و از لحاظ قیمت و اثر گذاری تبلیغاتی در جایگاه نسبتا بالایی قرار دارد.

جاکارتی تبلیغاتی - 2-147 جاکارتی تبلیغاتی -  2-147 قیمت : 8500 تومان
جاکارتی تبلیغاتی - 235 جاکارتی تبلیغاتی - 235 قیمت : 8000 تومان
جاکارتی تبلیغاتی - 147 جاکارتی تبلیغاتی - 147 قیمت : 8000 تومان
جاکارتی تبلیغاتی BC370 جاکارتی تبلیغاتی BC370 قیمت: 7500 تومان
جاکارتی تبلیغاتی T010 جاکارتی تبلیغاتی T010 قیمت: 3300 تومان
جاکارتی تبلیغاتی M0099 جاکارتی تبلیغاتی M0099 قیمت: 6500 تومان
جلد بیمه بدنه J-851 جلد بیمه بدنه J-851 قیمت: 900 تومان
جلد عابربانک J-852 جلد عابربانک J-852 قیمت: 250 تومان
جلد عابربانک J-859 جلد عابربانک J-859 قیمت: 950 تومان
جلد دسته چک J-860 جلد دسته چک J-860 قیمت: 1350 تومان
آلبوم کارت ویزیت J-863 آلبوم کارت ویزیت J-863 قیمت: 2500 تومان
آلبوم بدنه J-864 آلبوم بدنه J-864 قیمت: 950 تومان
جلد زیردستی J-865 جلد زیردستی J-865 قیمت: 5300 تومان
جلد تقویم رومیزی J-867 جلد تقویم رومیزی J-867 قیمت: 3100 تومان
جلد عابربانک J-868 جلد عابربانک J-868 قیمت: 850 تومان
جلد عابربانک J-870 جلد عابربانک J-870 قیمت: 300 تومان
آلبوم چک J-871 آلبوم چک  J-871 قیمت: 5300 تومان
جلد شناسنامه J-875 جلد شناسنامه J-875 قیمت: 550 تومان
جلد دسته چک J-878 جلد دسته چک J-878 قیمت: 28050 تومان
جلد دسته چک J-879 جلد دسته چک J-879 قیمت: 3300 تومان
جلد دسته چک ناژو J-880 جلد دسته چک ناژو J-880 قیمت: 3650 تومان
جلد مدارک قابدار J-881 جلد مدارک قابدار J-881 قیمت: 1450 تومان
جلد مدارک J-877 جلد مدارک J-877 قیمت: 1800 تومان
جلد مدارک J-876 جلد مدارک J-876 قیمت: 18150 تومان
جلد مدارک J-869 جلد مدارک J-869 قیمت: 1450 تومان
جلد مدارک J-857 جلد مدارک J-857 قیمت: 800 تومان