امروز دوشنبه 11 اسفند 1399

بج سینه

بج سینه

بَج یا گل سینه تبلیغاتی قطعه ای است فلزی معمولا در ابعاد 2 در 2 سانتی متر که روی لباس نصب می‌شود و نشان دهنده لوگو یا نوع فعالیت کاری یک موسسه یا شرکت می‌باشد.
بج سینه هر شرکت به منزله ی هویت سازمانی و اداری آن مجموعه شناخته می شود که در سال های اخیر استفاده از بج سینه یا نشان سینه جهت هویت بخشی و ایجاد انسجام سازمانی در هر مجموعه ای ضروری گردیده است.