امروز دوشنبه 18 فروردين 1399

افزایش وفاداری کارمندان با هدایای تبلیغاتی

10 / 10
از 1 کاربر

افزایش وفاداری کارمندان با هدایای تبلیغاتی

آبراهام مازلو درباره انگیزش و وفاداری می گوید:

«هیچ یک از انسان ها در وضعیت عدم توانایی و اقتدار در انجام کارها قرار ندارند. هریک از ما سرچشمه ی مهارت ها، ظرفیت ها، گرایش ها و رسالت ها هستیم و برای تحقق یک هدف بزرگ فرا خوانده شده ایم.»

برای درک قدرت هدایای تبلیغاتی در ایجاد انگیزه ی کاری، لازم است که ریشه های روان شناختی انگیزش افراد را به درستی بشناسیم. شناخت این انگیزه ها یکی از اساسی ترین و پیچیده ترین چالش های مدیران به  شمار می آید. بسیاری از مدیران از کمبود انگیزه کارکنان شکایت می کنند: «اگر نیروی انسانی ما متعهد به کار بودند می توانستیم به تمامی هدف های خود دست یابیم.» باید به این مدیران یادآور شویم که تمامی افراد این قابلیت را دارند که با استفاده‌ی مناسب از مهارت های انگیزشی از پایبندی و تعهد بیشتر به کار خود برخوردار شوند. این وظیفه بر دوش مدیران و متخصصان منابع انسانی است که با استفاده از این الگوها و راهکارها، انگیزه ی افراد را برای تحقق هدف های تیمی هدایت کنند و سطح بهره وری آن ها را افزایش دهند.

هدایای تبلیغاتی یکی از ابزارهای موثر  برای تقویت انگیزه ی کارکنان، افزایش میزان تعهد و پایبندی آن ها به یادگیری، ارتقای روحیه کاری و کسب نتایج مورد انتظار سازمانی ب شمار می آید. استفاده اثربخش از این استراتژی ها می تواند شما را به خلق فضای کاری مثبت، تقویت روحیه ی تیمی و توسعه ی مهارت های فردی کارکنان هدایت کند و به افزایش سطح تولید و دست یابی به سودآوری بالاتر از راه های سالم تر منجر شود. ذکر مزایا و تاثیر تقویت انگیزه و تعهد کارکنان برای همگان روشن است و نیازی به تاکید بیش تر بر آن نیست.

اگر احساس می کنید که منابع انسانی شما بی انگیزه و گریزان از کار هستند، باید در یابید که چه رفتارهایی موجب دلسردی آنها میشود و از آن مهم تر، انجام ندادن چه فعالیت ها و رفتارهایی آنها را به کار بیش تر برمی انگیزد.

به گوشه و کنار خود نظری بیفکنید و کارکنان خود را بر اساس پر رنگ ترین سطوح نیازهای آن ها طبقه بندی کنید. ممکن است در سازمان شما کارکنانی خجالتی و بی بهره از اعتماد به نفس وجود داشته باشند، ممکن است برخی در تلاش برای کسب حس احترام به خود و جلب احترام دیگران هستند و با تمام جدیت برای کسب اعتماد دیگران تلاش می کنند. به نظر شما اگر یک مدیر یا صاحب کار بتواند افراد را در جهت سلسله مراتب نیازها به سمت بالا هدایت کند و آن ها را در تحقق نیازهای سطوح بالاتر خود پشتیبانی کند، چه تاثیری بر انگیزش و تعهد آن ها به سازمان بر جای می گذارد. استفاده از تشویق های کلامی و هدایا و گیفت های تبلیغاتی به شکل پاداش های کوچک به کارکنان می تواند برای ایجاد این انگیزش یاری گر باشد.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :